Prismodtagere

2020    Prismodtager: ?

Grundet aflysning af SPOT 2020 pga. COVID-19 vil modtageren af Ethel-prisen 2020 blive afsløret, og modtage prisen, på SPOT festival 2021Priskomité:

Gunnar K. Madsen, ROSA

Charlotte Rørdam, Lektor i Musikvidenskab, AU

Fallulah/Maria Apetri, Komponist, sangskriver, sanger, Prismodtager 2019

Anya Mathilde Poulsen, Cand. mag., musikformidler og medstifter af HUN SOLO, Prismodtager 2018

Mette Bjarløv, Ethel-prisens bestyrelse

Eva Brems, Ethel-prisens bestyrelse2019    Prismodtager:

Fallulah www.fallulah.dk

 


Ethel-priskommiteen giver følgende begrundelse for årets pris til Fallulah:


"I år gives prisen til Fallulah alias Maria Apetri for en enkel og genial idé. Hun har med sin Spotify-playliste omsat sine tanker og erfaringer om kvindelige kunstneres situation til handling og med playlisten Hej Søstersynliggjort kvindelige musikere og givet mulighed for, at musikbrugere selv kan høre, handle, dele og dermed ændre på kvindelige kunstneres muligheder for at blive set og hørt. Motivationen for at skabe Hej Søster-playlisten var bl.a. en Gramex-opgørelse over de 10 danske kunstnere, der var blevet spillet mest i radioen - en liste helt uden kvinder. En anden motivation var de danske festivalers lave procentdel af kvindelige kunstnere på festivalprogrammerne.

 

Hej Søster er et positivt statement, der gør opmærksom på, hvor mange kvindelige kunstnere der er og at delyder ret så forskelligt. Fallulah har med listen gjort det nemt og enkelt at finde og spille kvindelige kunstnere i radio, booke dem på spillesteder og på festivaler. Kriteriet for at blive optaget på listen er, at man udover at være kvindelig kunstner har materiale nok til at spille et festivalsæt, og at man har udgivet sin musik.

 

Med Hej Søster lever Fallulah derfor helt op til Ethel-prisens fundats om at prisen skal gives til en politisk rollemodel og gatekeeper, idet hun har ydet en særlig indsats for at fremme vilkårene for kvindelige musikere – både de kendte og de endnu ikke kendte. Hun har ikke kun styrket kønsbalancen og diversiteten i det danske musikliv på det formelle plan, hun har også styrket den i vores øregange, og gjort det enkelt og nemt at orientere sig i, hvad der findes.

 

Da hun døbte listen Hej Søster vidste hun ikke selv, at dette også var titlen på et ikonisk album fra 1975, skabt af sangeren Trille med søstersolidaritet som omdrejningspunkt. Gennem sit græsrods-Hej Søster-netværk på Instagram gøder hun rødderne. Et aktivt fællesskab understøtter Hej Søster-værdierne: at kvinder gennem handling kan støtte op omkring andre kvinder, der lever af deres kreativitet på flere tangenter. T-shirts og tasker påtrykt Hej Søster-logoet er med til at sprede budskabet om fællesskabet."


Priskomité:

Gunnar K. Madsen, ROSA

Charlotte Rørdam, Lektor i Musikvidenskab, AU

Anya Mathilde Poulsen, Cand. mag., musikformidler og medstifter af HUN SOLO, Prismodtager 2018

Kristina Holgersen, Komponist, tekstforfatter og sanger. Prismodtager 2017

Mette Bjarløv, Ethel-prisens bestyrelse

Eva Brems, Ethel-prisens bestyrelse2018    Prismodtager:

Hun Solo http://hunsolomusic.com
Ethel-priskommiteen giver følgende begrundelse for årets pris til Hun Solo:


”I år gives prisen til en kunstnergruppe, der næsten må have læst prisens formål, da de udtrykte deres ambition. Den er nemlig at skabe en platform og et fællesskab for kvindelige kunstnere ”at præsentere så mangfoldigt et udvalg som muligt af de mange spændende, unikke og ekstremt kompetente kvindelige kunstnere, der findes på musikscenerne, at fejre en nuanceret diversitet af musikalske udtryk og lade smukke, vilde, sensuelle, sårbare, stærke og seje kvindelige kunstnere udfolde deres fortællinger med power, integritet og høj kvalitet.”


Gruppen er Hun Solo, som allerede er godt i gang med at forløse disse visioner. Sammen har de udviklet en form, der får kvinder på plakaten på en ny måde. Projektet beviser vigtigheden af, at kvinder står sammen – også når det gælder om at ændre vilkårene i musiklivet. Hun Solo er et fællesskab, hvor musik er de enkelte kunstneres omdrejningspunkt, men hvor der også gives praktiske løsninger på det konkrete problem som meget få spillesteder og festivaler har kunnet løse selv: At få kvinder på plakaten. Hun Solo beviser, at kvinderne findes på den danske og nordiske musikscene, hvis man gør sig umage med at kigge efter dem.


Gennem idé og handling viser de, at kvinder faktisk er til at få øje på. Ved også at insistere på, at koncerterne skal være særlige oplevelser, fornyer de koncertformen og fremmer oplevelsen af at diversitet i musiklivet tilfører det ny energi. Hun Solo løfter debatten om kvinderne i musikken, så den ikke kun er tabeller og kvoter. Gennem deres praksis skaber de nye rum for kvindelige musikere. Ethel-prisen giver vi derfor i år til Hun Solo-projektet, der består af de tre kompetente kvindelige musikere og musikformidlere: Nanna Jacobi, Kirstine Stubbe-Teglbjærg og Anya Mathilde Poulsen.”Priskomité:

Gunnar K. Madsen, ROSA

Charlotte Rørdam, Lektor i Musikvidenskab, AU

Kristina Holgersen, Komponist, tekstforfatter og sanger. Prismodtager 2017

Mette Bjarløv, Ethel-prisens bestyrelse

Eva Brems, Ethel-prisens bestyrelse

2017    Prismodtager:

Kristina Holgersen www.kristinaholgersen.com

Begrundelse

Ethel-prisen er nu uddelt for første gang på SPOT Festivalen 2017. Modtageren er komponisten, musikeren og den insisterende fighter Kristina Holgersen, som også er formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik.

Ethel-prisen handler om at engagere sig i musiklivet med henblik på at rykke ved kønsbalancen. Stifteren Pia Rasmussen bestemte, at den skulle gives til en person, “der har gjort en særlig indsats for at fremme vilkårene for kvindelige musikere.” Det mente Pia, kunne ske på mange måder: som aktiv politisk rollemodel, ved at italesætte kønsbalancen i musiklivet eller ved at arbejde for ligestilling og diversitet på de bonede gulve. ”Prisen er ikke en elitepris, men en politisk pris, og derfor vægtes den impact, prismodtageren har gjort på ligestillingen mellem kønnene.”

Vi har valgt at give prisen til en person, der på mange forskellige måder opfylder prisens mål: Hele Kristinas musikpolitiske virke udtrykker den igangsættende, dynamiske og solidariske tilgang, som prisen skal fremme. Kristina var i 2011 initiativtager til en kortlægning af kønsbalancen i rytmisk musik, og den dokumentation betød, at der i de følgende år kom mere politisk fokus på at støtte kvinders karrieremuligheder i musiklivet.

I priskomiteen var der ingen tvivl om, at Kristina Holgersen skulle have prisen for sit solidariske engagement. Selv er hun en engageret kunstner, der efterlader spor og som insisterer på at forfølge utraditionelle og undersøgende kunstneriske og vilde idéer. Gennem sine mange samarbejder med kvindelige kunstnere, baner hun vejen samtidig veje for andre kvinder. Hun sidder i bestyrelsen for Lydenskab, der med programmet Woman opfører nyskrevne og ældre værker af kvindelige komponister. Kvinder har altid komponeret, men Kristina er en af dem, der med sit politiske engagement og sine udvalgsposter befordrer, at kompositionerne og kvinderne bliver hørt.

I sin egen underdrejede og humoristiske musik udfordrer hun kønsroller og musikalske konventioner – for alvor. Hun synger – i ¾-delstakt med et tvist – om at skulke, men samtidig færdes hun overalt i musiklivets krinkelkroge – hun skulker netop aldrig! Hendes musik er original og signalerer – i tråd med hendes politiske engagement – rummelighed, forståelse og inklusion af hele det musikalske spektrum.

Med prisen ønsker vi at hædre Kristinas store og langvarige arbejde for kønsbalancen i musik. Den indsats gør hende selvskreven til at være den første, der modtager Ethel-prisen.


Priskomité:

Gunnar K. Madsen, ROSA

Charlotte Rørdam, Lektor i Musikvidenskab, AU

Bjarke Svendsen, Daglig leder Copenhagen Jazzhouse

Mette Bjarløv, Ethel-prisens bestyrelse

Eva Brems, Ethel-prisens bestyrelse