Årets Ethel

Services

Benefit from our global services

 

 

Begrundelse

Ethel-prisen er nu uddelt for første gang på SPOT Festivalen 2017. Modtageren er komponisten, musikeren og den insisterende fighter Kristina Holgersen, som også er formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik.

Ethel-prisen handler om at engagere sig i musiklivet med henblik på at rykke ved kønsbalancen. Stifteren Pia Rasmussen bestemte, at den skulle gives til en person, “der har gjort en særlig indsats for at fremme vilkårene for kvindelige musikere.” Det mente Pia, kunne ske på mange måder: som aktiv politisk rollemodel, ved at italesætte kønsbalancen i musiklivet eller ved at arbejde for ligestilling og diversitet på de bonede gulve. ”Prisen er ikke en elitepris, men en politisk pris, og derfor vægtes den impact, prismodtageren har gjort på ligestillingen mellem kønnene.”

Vi har valgt at give prisen til en person, der på mange forskellige måder opfylder prisens mål: Hele Kristinas musikpolitiske virke udtrykker den igangsættende, dynamiske og solidariske tilgang, som prisen skal fremme. Kristina var i 2011 initiativtager til en kortlægning af kønsbalancen i rytmisk musik, og den dokumentation betød, at der i de følgende år kom mere politisk fokus på at støtte kvinders karrieremuligheder i musiklivet.

I priskomiteen var der ingen tvivl om, at Kristina Holgersen skulle have prisen for sit solidariske engagement. Selv er hun en engageret kunstner, der efterlader spor og som insisterer på at forfølge utraditionelle og undersøgende kunstneriske og vilde idéer. Gennem sine mange samarbejder med kvindelige kunstnere, baner hun vejen samtidig veje for andre kvinder. Hun sidder i bestyrelsen for Lydenskab, der med programmet Woman opfører nyskrevne og ældre værker af kvindelige komponister. Kvinder har altid komponeret, men Kristina er en af dem, der med sit politiske engagement og sine udvalgsposter befordrer, at kompositionerne og kvinderne bliver hørt.

I sin egen underdrejede og humoristiske musik udfordrer hun kønsroller og musikalske konventioner – for alvor. Hun synger – i ¾-delstakt med et tvist – om at skulke, men samtidig færdes hun overalt i musiklivets krinkelkroge – hun skulker netop aldrig! Hendes musik er original og signalerer – i tråd med hendes politiske engagement – rummelighed, forståelse og inklusion af hele det musikalske spektrum.

Med prisen ønsker vi at hædre Kristinas store og langvarige arbejde for kønsbalancen i musik. Den indsats gør hende selvskreven til at være den første, der modtager Ethel-prisen.

 

Priskomité:

Gunnar K. Madsen, ROSA

Charlotte Rørdam, Lektor i Musikvidenskab, AU

Bjarke Svendsen, Daglig leder Copenhagen Jazzhouse

Mette Bjarløv, Ethel-prisens bestyrelse

Eva Brems, Ethel-prisens bestyrelse

 

2017 Prismodtager: Kristina Holgersen www.kristinaholgersen.com